Civilek nélkül nincs fenntartható jövő

  • Beküldve: 2012. április 02.

Tisztelt Ház! Jó reggelt kívánok! "Meggyőződésünk, hogy egy egészséges demokrácia csak a polgárok által létrehozott öntevékeny szervezetek közreműködésével képzelhető el, ezért a civil szervezetek és a vallási közösségek egyaránt számíthatnak a támogatásunkra. A civil szervezetek a polgári Magyarország fontos építőkövei. Az egészséges demokráciában óriási szerep hárul a polgárok által létrehozott öntevékeny közösségekre, a civil szervezetekre. Ma Magyarországon éppen azok a civil szervezetek vannak a legnehezebb helyzetben, amelyekre a legnagyobb szükség lenne, ha valóban alulról szerveződő, pártoktól független szervezetek. A civil szervezetek működésének megkönnyítése érdekében komplex intézkedéscsomagot tervezünk, megerősítjük a Nemzeti Civil Alapot."

Kérdezem, kedves képviselőtársak, hogy honnan idéztem én a fenti szöveget. Bizony, a Fidesz "Erős Magyarország" című programjából való mindez, és alig várjuk, hogy elinduljon a kormány ezen az úton, mégis most komoly félelmünk, hogy bő két évtizednyi létezés és intenzív munka után, a második Orbán-kormány időszakában komoly válság küszöbére került a civil mozgalom. Mindez nem valamiféle spontán erózió, hanem tudatos kormányzati lépések következménye, egy olyan politikáé, amellyel a Fidesz a saját választási ígéreteivel szembemegy.

Az a civil szektor, amely a 2010-es kormányváltás óta megerősítés helyett gyógyíthatatlan sebeket kapott a kormánytól, a kisebb szervezetek járványszerűen szűnnek meg, a nagyobbakon a pénzelvonás és elbocsátási láz söpör végig, az NCA költségvetési támogatása 60 százalékkal csökkent, és hogy hozzak egy példát a zöld civil szervezetek életéből, a szaktárcán keresztül az állami feladatokat átvállaló szervezeteknek juttatott források mértéke egy évtized alatt 1 milliárdról 138 millió forintra csökkent, mivel évtizedeken át a hazai civil zöldszektor a legerősebb, a legszervezettebb és legdemokratikusabban működő szervezetcsoport volt, ma már válságövezetnek számít. (Dr. Budai Gyula az ülésterembe lép.)

Köszöntöm államtitkár urat a teremben. Nem tudom, újrakezdjem, hogy tudjon majd mire reflektálni, vagy már van egy megírt, előre elkészített válasza. (Dr. Budai Gyula: Nem hozzám tartozik. - Dr. Cséfalvay Zoltán: Itt vagyok.) Nem azért jött be, elnézést.

Válságövezetnek számít a civil szektor, és ez a kormányzat komoly felelőssége. Az egész civil szektorra igaz, hogy mára szinte az összes olyan forrás megszűnt, ami működési forrás lehetne. Az egykulcsos adóval az 1 százalékos adófelajánlások mértéke jelentősen csökkent, a közhasznú támogatások továbbra sem írhatók le az adóalapból, az uniós támogatásokhoz pedig csak az igazán nagy szervezetek férnek hozzá, akik önrészt tudnak hozzátenni, és aki mégis pályázik, annak a dolgát az elbírálás, a szerződéskötés és a kifizetés elhúzódásával nehezítik. Én ismerek olyan szervezetet, amelyik tavaly júniusban adott be KEOP-pályázatot, és most tartanak a tisztázó kérdéseknél, nem tudjuk, hogy mikor lesz ebből szerződéskötés. Óriási adminisztrációs terhek vannak, és erre még a kormány rátesz egy lapáttal, hiszen az új Ptk. tervezete szerint már felügyelőbizottságot is működtetni kell majd bizonyos civil szervezeteknek.

A kiemelt beruházásokról szóló törvényben névlegesítették számukra a részvételt, ez is egy nagyon nagy csapás a civil szervezetek számára, az úgynevezett stratégiai partnerséggel pedig a kormányzat kiválogatja azokat a szervezeteket, amelyeket civilnek tekint, és az összes többit kiteszi a tányér szélére. Nagyon látványos például, hogy megint a zöldszervezeteket említsem, a legdemokratikusabb módon kiválasztották azt a személyt, akit a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsba képviselőnek küldenek, de ezt a kormány nem hajlandó tudomásul venni, hanem a Rákóczi Szövetség elnökét akarja környezetvédőként beültetni ebbe a bizonyos tanácsba, mert ő a megfelelő zöld civil.

Azt gondolom, hogy a kormány a civil szervezetek ledarálásával és munkájuk ellehetetlenítésével az egész társadalmat rombolja, pontosan azt veri szét, a helyi közösségeket, a civil kezdeményező erőt, a részvétel és az öntevékenység lehetőségét, az atomizált magyar társadalom újraépülésének esélyét, amelyre az országnak a legnagyobb szüksége lenne. A civil szervezetek állami kontroll funkciót látnak el, és éppen ezt veszi el saját magától a kormány, amikor megfélemlítőleg lép fel ellenünk.

Az említett jelenségek azt eredményezik, hogy több ezer alkalmazott válik munkanélkülivé a civil szektorban, sok száz civil szervezet megszűnik, és azon túl, hogy nem lesz, mondjuk, tűcsereprogram, nem lesz házi ápolás, nem lesz madárgyűrűzés, nem lesz környezeti tanácsadás, maradnak, szaporodnak az illegális lerakók, sokkal többet veszítünk, a társadalom legfontosabb szervező erejét, a közösségeket veszítjük el. Én nagyon kérem a Fidesz civil hátterű társadalmi szervezetekben szocializálódott képviselőit, hogy lépjenek fel annak érdekében, hogy a kormányerők a saját gyökereiket, illetve a választási ígéreteiket (Az elnök csenget.) és az alkotmányosság szempontjait tiszteletben tartva adják vissza a civil szó becsületét.

Köszönöm szépen előre is.

Hozzászólások

DR. CSÉFALVAY ZOLTÁN nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! Úgy gondolom, hogy a civil szektor - nem tudom - becsületét kellene visszaadni. Ennek az alapja az, hogy először is az államtól való függésüket kellene megszüntetni. Milyen civil szektor az, már ne haragudjon - itt folyamatosan azt mondja, hogy ilyen és ilyen állami támogatás -, milyen civil szektor az, amelyik ilyen erősen támaszkodik más forrásra, állami forrásra? Az elmúlt évtizedben, meg kell nézni, itt olyan kormányzat volt, amelyik arra szoktatta a civil szervezeteket, hogy egy forrásból, állami vagy uniós forrásból próbáljanak megélni. Nem arról lenne szó, ahogy ön említette, hogy alulról felfelé építkezni? Találjuk meg azokat a forrásokat, amelyekkel tudnak mozogni. Valahogy kellene egy szemléletváltás, ha már egyszer itt tartunk, de még inkább szervezeti és finanszírozási váltás, hogy valóban öntevékeny szervezet legyen. Hogy kontrollálhat valaki úgy államot, ha egyébként az államtól kap forrást? Arra lettek szocializálva ezek a szervezetek az elmúlt 8-10 évben vagy még további évtizedben is, hogy pályázatgyártóként az államtól vagy uniós forrásokból próbáljanak megélni, és utána pedig a kontroll eléggé furcsa volt.

Szerintem itt egy óriási nagy váltásra van szükség, elismerve mindazt, hogy a civil szektorra természetesen szükség van, sőt az az értelme egyébként, hogy akár kormányzati tevékenységnek is, hogy minél több civil kezdeményezés legyen Magyarországon. Ez egy teljesen természetes dolog, tehát ebben nem fedezik fel a spanyolviaszt, ha már itt tartunk, tehát nem kell ez az ethosz, amit mellé hoz, de én úgy gondolom, hogy azt tisztábban kell látni, hogy egy nagyon államtól függő civil szektor jött létre, és nagyon államtól függő civil szervezetek jöttek létre, amelyek akkor, amikor a források csökkennek, pontosan olyan probléma elé állnak, amit ön említett. Maga a szisztéma volt rossz, azért tegyük hozzá, de olyan rendszer kell, attól lesz valaki független, hogy nem az államtól függ források szintjén, szerintem ez teljesen egyértelmű, és ez jelenti azt is például, ami eléggé alacsony színvonalú Magyarországon, nézze meg, hogy a civil szervezetek hány önkéntest foglalkoztatnak. Nagyon-nagyon alacsony számot, de ott van a lehetőség. Ezeken a pontokon lehetne egyébként, én úgy gondolom, segíteni.

Hogy hol tudna az állam segíteni, én úgy gondolom, hogy a civil szektornak és a civil szervezeteknek a foglalkoztatásában van nagyon jelentős potenciál. Ha azt nézzük, hogy Magyarországon több mint 60 ezer bejegyzett nonprofit szervezet van, ezeknek csak egy 15 százaléka az, ahol van egy foglalkoztatott vagy teljes, vagy részidőben, 85 százalékában nincs; kérdés, hogy akkor mi mindent tevékenykednek. Számításaink szerint ez egy nagyon nagy munkaerő-piaci potenciált is jelent egyébként. Számításaink azt mutatják, hogy azok a civil szervezetek, amelyeknél van már foglalkoztatott, ha ők bővítenek, illetve azok, amelyeknél nincs, de részidőben vagy más módon legalább egy foglalkoztatottal bővítenek, ez körülbelül 25 ezer új munkahelyet teremtene Magyarországon.

(9.20)

A kormány azon dolgozik, hogy ennek a keretfeltételeit megteremtse szabályozásban és támogatásban, mert a civil szektorban amellett egyébként, hogy helyi érdekeket fogalmaznak meg, saját érdekeket képviselnek, bizonyos tevékenységeket ellátnak. Én nem szeretem azt a fogalmazást, amikor azt mondják, hogy az állam helyett átvállal valamit. Ne vállaljon át az állam helyett egyébként, tegye azt, amit ő szeretne, erről szól a civil szektor, és nem arról, hogy az állam helyett átvállal valamit. Az állam tegye azt, ami az állam dolga, a civil szektor pedig azt, amit ő szeretne, azért civil, azért alulról jövő... De, de, de, ez így van egyébként, és nem úgy, hogy majd az állam ezt nem teszi meg, és delegál feladatokat, és adjon hozzá forrást. Az állam csinálja azt, ami az ő dolga, és azt lehetőség szerint jól tegye, ugyanakkor pedig a civil szektor a saját önkezdeményezésre építve tegye mindazt, amit ő gondol, amit szeretne, senki nem akadályozza, a törvény sem akadályozza. A forrásokat pedig, ahogy említettem, úgy célszerű kialakítani, hogy minél kevésbé kelljen állami forrásokból tenni, hiszen ez a függetlenségét csökkenti.

Tehát visszatérve az alapgondolathoz, én úgy gondolom, hogy ahol jelen pillanatban a civil szektornál, vagy a harmadik szektornál, vagy a nonprofit szektornál - keveredő fogalmak egyébként, mert ön is keverte, hogy mi a civil szektor, mi a civil társadalom, akkor keverte azt is, hogy részben a nonprofit szektort érintette benne meg a harmadik szektort, tehát ez fogalmilag is egy kevert dolog - mindenképpen a foglalkoztatásnál jelentős lehetőségek vannak. A kormány olyan politikát folytat, és olyan eszközöket alakít ki, ahol ez a foglalkoztatási lehetőség reményeink szerint növekedhet, és foglalkoztatásban is jelentős szerepet játszhatnak.

Köszönöm a figyelmet. (Taps a kormánypárti sorokból.)

Új hozzászólás

Full HTML

  • A HTML jelölők használata nem megengedett.
  • A webcímek és email címek automatikusan kattintható hivatkozásokká alakulnak.
  • A sorokat és bekezdéseket a rendszer automatikusan felismeri.

Filtered HTML

  • A webcímek és email címek automatikusan kattintható hivatkozásokká alakulnak.
  • Engedélyezett HTML jelölők: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • A sorokat és bekezdéseket a rendszer automatikusan felismeri.

Szöveg

  • A HTML jelölők használata nem megengedett.
  • A webcímek és email címek automatikusan kattintható hivatkozásokká alakulnak.
  • A sorokat és bekezdéseket a rendszer automatikusan felismeri.