Civilek nélkül nincs fenntartható jövő

  • Beküldve: 2012. április 02.

Tisztelt Ház! Jó reggelt kívánok! "Meggyőződésünk, hogy egy egészséges demokrácia csak a polgárok által létrehozott öntevékeny szervezetek közreműködésével képzelhető el, ezért a civil szervezetek és a vallási közösségek egyaránt számíthatnak a támogatásunkra. A civil szervezetek a polgári Magyarország fontos építőkövei. Az egészséges demokráciában óriási szerep hárul a polgárok által létrehozott öntevékeny közösségekre, a civil szervezetekre. Ma Magyarországon éppen azok a civil szervezetek vannak a legnehezebb helyzetben, amelyekre a legnagyobb szükség lenne, ha valóban alulról szerveződő, pártoktól független szervezetek. A civil szervezetek működésének megkönnyítése érdekében komplex intézkedéscsomagot tervezünk, megerősítjük a Nemzeti Civil Alapot."

Kérdezem, kedves képviselőtársak, hogy honnan idéztem én a fenti szöveget. Bizony, a Fidesz "Erős Magyarország" című programjából való mindez, és alig várjuk, hogy elinduljon a kormány ezen az úton, mégis most komoly félelmünk, hogy bő két évtizednyi létezés és intenzív munka után, a második Orbán-kormány időszakában komoly válság küszöbére került a civil mozgalom. Mindez nem valamiféle spontán erózió, hanem tudatos kormányzati lépések következménye, egy olyan politikáé, amellyel a Fidesz a saját választási ígéreteivel szembemegy.

Az a civil szektor, amely a 2010-es kormányváltás óta megerősítés helyett gyógyíthatatlan sebeket kapott a kormánytól, a kisebb szervezetek járványszerűen szűnnek meg, a nagyobbakon a pénzelvonás és elbocsátási láz söpör végig, az NCA költségvetési támogatása 60 százalékkal csökkent, és hogy hozzak egy példát a zöld civil szervezetek életéből, a szaktárcán keresztül az állami feladatokat átvállaló szervezeteknek juttatott források mértéke egy évtized alatt 1 milliárdról 138 millió forintra csökkent, mivel évtizedeken át a hazai civil zöldszektor a legerősebb, a legszervezettebb és legdemokratikusabban működő szervezetcsoport volt, ma már válságövezetnek számít. (Dr. Budai Gyula az ülésterembe lép.)

Köszöntöm államtitkár urat a teremben. Nem tudom, újrakezdjem, hogy tudjon majd mire reflektálni, vagy már van egy megírt, előre elkészített válasza. (Dr. Budai Gyula: Nem hozzám tartozik. - Dr. Cséfalvay Zoltán: Itt vagyok.) Nem azért jött be, elnézést.

Válságövezetnek számít a civil szektor, és ez a kormányzat komoly felelőssége. Az egész civil szektorra igaz, hogy mára szinte az összes olyan forrás megszűnt, ami működési forrás lehetne. Az egykulcsos adóval az 1 százalékos adófelajánlások mértéke jelentősen csökkent, a közhasznú támogatások továbbra sem írhatók le az adóalapból, az uniós támogatásokhoz pedig csak az igazán nagy szervezetek férnek hozzá, akik önrészt tudnak hozzátenni, és aki mégis pályázik, annak a dolgát az elbírálás, a szerződéskötés és a kifizetés elhúzódásával nehezítik. Én ismerek olyan szervezetet, amelyik tavaly júniusban adott be KEOP-pályázatot, és most tartanak a tisztázó kérdéseknél, nem tudjuk, hogy mikor lesz ebből szerződéskötés. Óriási adminisztrációs terhek vannak, és erre még a kormány rátesz egy lapáttal, hiszen az új Ptk. tervezete szerint már felügyelőbizottságot is működtetni kell majd bizonyos civil szervezeteknek.

A kiemelt beruházásokról szóló törvényben névlegesítették számukra a részvételt, ez is egy nagyon nagy csapás a civil szervezetek számára, az úgynevezett stratégiai partnerséggel pedig a kormányzat kiválogatja azokat a szervezeteket, amelyeket civilnek tekint, és az összes többit kiteszi a tányér szélére. Nagyon látványos például, hogy megint a zöldszervezeteket említsem, a legdemokratikusabb módon kiválasztották azt a személyt, akit a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsba képviselőnek küldenek, de ezt a kormány nem hajlandó tudomásul venni, hanem a Rákóczi Szövetség elnökét akarja környezetvédőként beültetni ebbe a bizonyos tanácsba, mert ő a megfelelő zöld civil.

Azt gondolom, hogy a kormány a civil szervezetek ledarálásával és munkájuk ellehetetlenítésével az egész társadalmat rombolja, pontosan azt veri szét, a helyi közösségeket, a civil kezdeményező erőt, a részvétel és az öntevékenység lehetőségét, az atomizált magyar társadalom újraépülésének esélyét, amelyre az országnak a legnagyobb szüksége lenne. A civil szervezetek állami kontroll funkciót látnak el, és éppen ezt veszi el saját magától a kormány, amikor megfélemlítőleg lép fel ellenünk.

Az említett jelenségek azt eredményezik, hogy több ezer alkalmazott válik munkanélkülivé a civil szektorban, sok száz civil szervezet megszűnik, és azon túl, hogy nem lesz, mondjuk, tűcsereprogram, nem lesz házi ápolás, nem lesz madárgyűrűzés, nem lesz környezeti tanácsadás, maradnak, szaporodnak az illegális lerakók, sokkal többet veszítünk, a társadalom legfontosabb szervező erejét, a közösségeket veszítjük el. Én nagyon kérem a Fidesz civil hátterű társadalmi szervezetekben szocializálódott képviselőit, hogy lépjenek fel annak érdekében, hogy a kormányerők a saját gyökereiket, illetve a választási ígéreteiket (Az elnök csenget.) és az alkotmányosság szempontjait tiszteletben tartva adják vissza a civil szó becsületét.

Köszönöm szépen előre is.