Elmúlt egy év, hova tűnt a szép tavasz? - a kormány környezetvédelmi tevékenységének értékelése

  • Beküldve: 2011. június 10.

napirend előtti felszólalásom

SZILÁGYI LÁSZLÓ (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Ház! Jó reggelt kívánok. Ha van kudarcos, csalódást csalódásra halmozó terület az Orbán-kormányban, akkor a környezetvédelem számomra mindenképpen idetartozik. A zöldtárca önállóságának megszüntetése csak a későbbi bajok előszele volt. Mára egy szakmai és politikai súlyát elvesztett, költségvetési támogatásától és szakértői apparátusától nagyrészt megfosztott ágazat lett. Rossz a kormányzati struktúra és ezen belül a tárca helye. Teljesen rendezetlen a környezetvédelmi témák európai szintű ügyvitele. Itt két eset van, vagy a vidékfejlesztési miniszter van jelen az uniós tanácskozáson, és ilyenkor kódolt az érdekkonfliktus a zöld- és az agrárügyek között, vagy pedig az államtitkár nem kellő súlyú szereplő a miniszterek tanácsában. Az ágazat láthatóan nem tud mit kezdeni azzal, hogy az egyes szakterületek támogatottsága a kormányon belül alkuk és erőpróbák során dől el. Látványos példája volt ennek a kormányzati költséglefaragások VM-en belüli szétterítése, gyakorlatilag a teljes elvonás a zöldszektornak jutott anélkül, hogy a zöldállamtitkár felemelte volna ellene a szavát. A környezetügyi államtitkár nem szólalt meg munkatársai védelmében, de szó nélkül hagyta például az Audi természetvédelmi területen zajló, furcsa körülmények között engedélyezett gyárépítését, illetve Semjén Zsolt emlékezetes javaslatát az énekesmadarak vadászhatóvá tételéről. Nehezen tudjuk értelmezni Illés Zoltán hallgatását ezekben az ügyekben, és még nehezebb elfogadni azt a szerepet, amit a környezet- és természetvédelmi intézményrendszer szakembertelenítésében vállalt. Rodics Katalin kirúgása a legsúlyosabb, akinek a kiszivárgott hírek szerint éppen Semjén miatt kellett távoznia hivatalából. A Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőségről egy fő kivételével eltávolította, aki szakképzettség és gyakorlat alapján értett az élővilághoz vagy az annak védelmére vonatkozó jogi szabályozáshoz. Öt nemzetipark-igazgatót leváltott, helyükre csak részben kerültek szakemberek. Van olyan szakember, akit kétszer rúgott ki egy éven belül, sőt olyan is, akit háromszor, új munkahelyére is utánanyúlt. A természetvédelmi helyettes államtitkári posztot egy szakmán kívüli, súlytalan jogász tölti be, a hatósági rendszer folyamatosan gyengül, a terepi jelenlétre sem pénz, sem ember nem jut. Közben a szakmai munka is egy helyben topog. Egy év alatt nem nyilvánítottak védetté egyetlen hektár területet sem, és egyetlen védett természetvédelmi területen sem hirdettek ki kezelési tervet, pedig többtucatnyi előkészített tervet vettek át az előző apparátustól. A Natura 2000-es területek átminősítésével kapcsolatban Brüsszelből kapott, nem publikált rosszalló levél nyomán a felülvizsgálat szerencsére lekerült a napirendről. Az elbliccelt, agyonhallgatott, átaludt ügyek listája szinte végtelen. A kormánynak és környezetügyi illetékesének a kormány megalakulása óta nincs hallható véleménye a bősi ügyről, a hulladékgazdálkodási törvényt még mindig nem látjuk, nincs hulladékos stratégia, nem halljuk a véleményt az energiapolitikáról, a klímavédelemről. Az első komoly szabályozás, amit egy év alatt beterjesztettek önálló képviselői indítványként, az a termékdíjtörvény, amit holnap kezd tárgyalni a parlament. Ez fenekestül felforgatja majd az eddigi hulladékgazdálkodást, ami persze bőven ráfér, de a stratégia és az ágazati törvény nélkül teljesen lehetetlen helyzetet fog eredményezni. Ahhoz is csöndben asszisztált az államtitkárság, hogy a Fidesz kampányában még hangsúlyosan megjelenő zöld-gazdaságfejlesztés blöffnek bizonyult, sem a költségvetésben, sem az Új Széchenyi-tervben nincs nyoma. A kormány az európai uniós forrásokat nem használja zöld-gazdaságfejlesztésre. Mindössze 2 milliárdot adnak idén épületfelújításra, aminek következtében szégyenszemre már most, májusban fel kellett függeszteni a pályázatot. És akkor a vízügy filléres gondjairól, az ellehetetlenült belvízvédekezésről, a gátak és csatornák karbantartásának leállásáról nem is beszélünk. A kormány első zöldmérlege lesújtó, bármennyire is biztató a bemutatott vidékstratégia, és ebben alig lehet megkerülni a környezetvédelmi államtitkárság, Illés Zoltán államtitkár úr személyes felelősségét. Hozzáértését nem kívánjuk kétségbe vonni, azt kell mondanunk, a Fidesz által kialakított hatalmi kormányzati struktúra nem alkalmas a szakpolitikák képviseletére. Államtitkár úrnak jelentem, az LMP óvatos derűlátással figyelte a kormány első lépéseit, a megelőlegezett rokonszenv kifejezetten az ő személyének szólt, akitől múltja alapján joggal reméltük a Fidesz főáramával is szembefordulni hajlandó, bátor kiállást. Nagyon régen ismerjük egymást, kedves Zoli, ha megengeded, és semmi kétségem nincs szakmai elkötelezettséged felől. Emlékszem, hogy nagyon erős szakmai bizottságot vittél az első Orbán-kormány alatt, és ezt vártuk volna most is. Tudtuk, korábban kiálltál elveid mellett, például az atomenergia és a dunai vízlépcsők elutasításában, és azt hittük, hogy ez továbbra is így lesz, a kormányban meg lesz oldva a környezet- és a természetvédelem, illetve a vízügy képviselete. (Az elnök csenget.) Ez az ízlésemnek nem megfelelő. Köszönöm a figyelmet. Illés Zoltán válasza DR. ILLÉS ZOLTÁN vidékfejlesztési minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Kedves Képviselő Úr! Az az igazság, hogy személyes megtámadtatás kapcsán még két percet kellene kérnem, de erre sajnos nincs mód, viszont az öt percet ki fogom használni, nem olvasva a szöveget, ami számomra elég meglepő volt. Hát, képviselő úr, ön, te, ahogyan említetted, mi nagyon régóta ismerjük egymást, ehhez képest ezeket a dolgokat nem felolvasni kellett volna. Azt gondolom, el lehetett volna mondani anélkül, hogy valakinek a szószólójaként ülnél ezen a helyen. Merthogy ezeket a dolgokat már ezeregyszer megbeszéltük, tegnap például a termékdíjat. Ez akár meglepetést is kelthet bárkiben, hogy akkor mi végre a dolog. Talán azzal lehet magyarázni, hogy az egy évet valamilyen módon bírálni kellene, és akkor föl lehetne sorolni az ügyeket, és megnézni ezek mélyét. Még azt is merészelném javasolni, hogy esetleg képviselő úr töltsön akár egy hónapot velem, nap mint nap, vegyen részt minden egyes eseményen, rendezvényen, ott üljön az irodámban, és akkor talán az informáltság segíthet a dolgok átlátásában és megértésében. Politikusként azt nem merem javasolni, vagy nem merem vágyni, hogy kerüljön kormányzati pozícióba képviselőtársam majd egyszer, és akkor lássa a dolgokat teljes valójukban. Ezzel nekem is meg kellett küzdenem. Nyilvánvalóan a világ másképpen néz ki akkor, amikor a döntéseket meg kell hozni és végre is kell hajtani. De akkor nézzük sorba a dolgokat! Audi? Natura 2000? Hát ez az egyik legnagyobb sikertörténete Magyarországnak azzal, hogy az Európai Unió elfogadta a kompenzációt. Magyarországnak háromszor akkora területet kellett kijelölnie, 2 milliárd forint kompenzációt fizetnie. A nemzeti park végzi el azokat a feladatokat, amelyekkel az áttelepítést hajtja végre, és megpróbálja a természetvédelmi érdekeket képviselni. Ja, és ezek után az Európai Unió közölte, hogy semmilyen Natura 2000-es területkompenzációt a jövőben nem fogad el, úgyhogy sikerként kell megélni a dolgot, mert az összes autópálya, az összes ilyen jellegű beruházás Natura 2000-es területen nem valósulhat meg. Ez pont ennek következményeképpen történik. Semjén Zsolt? Miniszter úr jelezte, semmifajta ügy nincs a dologból kifolyólag. Rodics Katalin? Képviselő úr, te akarod tönkretenni Rodics Katalint? Hát pont ellenkezőleg, az történt, hogy Katalin megkapta azt a lehetőséget, hogy továbbra is végezze a munkáját, hiszen a GMO-k tekintetében kiváló munkát végzett az egész ország érdekében. Pont te hozod Rodics Katalint abba a helyzetbe, hogy tönkre akarod tenni? Természetvédelmi helyettes államtitkár; a kezdet kezdetétől megmondtam, a koncepció a következő: miniszter, államtitkár. Én csinálom a szakmapolitikát, a helyettes államtitkárok végrehajtanak. Nem neki kell meghatároznia, hogy mi legyen a természetvédelemben vagy a környezetvédelemben, hanem nekem, azért, mert én kaptam ezt a felelősséget. (8.10) Védetté nyilvánítás. Nem is akarunk több területet védetté nyilvánítani. Urambocsá!, ha ezeket a területeket meg tudnánk szerezni, ahhoz meg pénz kellene. Az országnak ebben a helyzetében a védetté nyilvánításra pénzt költeni? Teljesen abszurd! Minthogyha a képviselő úr nem lenne itt, ebben a hazában, és nem szembesülne a dolgokkal! Bős-nagymarosi kérdéskör. Ezeregyszer bejelentettük, elmondtuk, semmilyen vízlépcső, zöld Duna-stratégia, óriási siker! Nincs mederkotrás, nincs sóderkivétel, nincs hajózási útvonal szélesítése, és te azt mondod, képviselő úr, hogy ez nem eredmény? Energiapolitika. Történt-e bármi az energiapolitika tekintetében abban az irányban, amely nem a megújulókat segíti? Nem, pont ellenkezőleg! A Vidékfejlesztési Minisztériumhoz tartozik, azért, mert az energiapolitika teljes egésze, a zöldenergiák is odatartoznak, ez nem a környezetvédelmi részleg felelőssége, feladata, de megvan az álláspontunk a bioenergia támogatásában és a megújuló energiák támogatásában. Ja, de hálásnak kellene lennem, hogy egy ilyen napirendi pont előkerül, hiszen az ember dolgozik, és nem tesz számvetést, de ez most mégis egy alkalom, akkor mondom. Felsőzsolca, árvíz: képviselő úr, hogyhogy nem említetted? - de nemcsak a mi tárcánk tekintetében, hanem a kormány tekintetében. Vörösiszap: az egész kormány tekintetében. EU-képviselet: az elektromos hulladékok ügyéből kifolyólag, amit az EU-elnökség időszakában elértünk. Hulladékgazdálkodás: a törvénytervezet szeptemberre elkészül, ezt is tegnap, azon a bizottsági ülésen, amelyen te is ott voltál, elmondtuk. És elnézést a tegeződési formáért, én magázódni szoktam ezen a helyen, de megtiszteltél azzal, hogy tegeződtél, mert különben a parlamenti patkón kívül tegeződünk. Termékdíj: te magad tudod, azok a lobbik mit követtek el az elmúlt másfél évben, hogy ne legyen termékdíj. Óriási eredmény, hogy bekerül a parlament elé, és innentől kezdve megteremti a hulladékgazdálkodás alapjait. Köszönöm szépen, elnök úr. (Taps a kormánypártok soraiban.)