Kihez lehet majd fordulni, ha megszűnik az Egészségbiztosítási Felügyelet?

  • Beküldve: 2010. július 05.

interpellációm a Nemzeti Erőforrások Miniszteréhez.
videó: http://sgis1.parlament.hu/cgi-bin/mkogy/playseq?date1=20100705&time1=123...

Tisztelt Miniszter Úr!

A péntek délután óta ismeretes tv. tervezet szerint meg akarják szüntetni az Egészségbiztosítási Felügyeletet még idén. A felügyelet a betegjogok érvényesülése szempontjából igen fontos feladatokat lát el, megítélésünk szerint nélkülözhetetlen egy ilyen hatóság egy modern demokráciában. Tudjuk, hogy a több biztosítós modell miatt jött létre a felügyelet, de az egybiztosítós rendszerben erre még nagyobb szükség van, mert a hatékonyság kontrollja nélkül a rendszer pazarló marad, amelyik minden konszolidációs intézkedés után újratermeli a deficitet.

Az EBF-hez fordulhat minden biztosított az egészségügyi szolgáltatás igénybevétel során keletkezett panaszával. Illetékmentesen, rögzített határidőn belül kivizsgálja a panaszt, majd határozatát anonimizálva nyilvánosságra hozza. A felügyelethez fordult személyek száma húszezres nagyságrendű a konkrét eljárások száma, amikor a hatóságnak be kellett avatkozni, több ezerre tehető. Az EBF jogosítványa a jogsértő magatartástól való eltiltás, a kötelezettség teljesítésére való felhívás, illetve indokolt esetben bírságolás.

Kihez lehet majd fordulni az egyéni panaszokkal, ha a felügyelet megszűnik? Ki fogja ellátni a korszerű egészségügyi fogyasztóvédelmi feladatokat? Lesz-e olyan szervezet, amely átvállalhatja tőle a betegjogok érvényesülésének hatósági jogköreit? Ugyanis a Betegjogi Közalapítványnak ma elsősorban tanácsadó, segítő, ügyintéző szerepe van a panaszos esetekben, és sok esetben ők maguk fordultak az EBF-hez.

A fentieken túl az EBF feladata az is, hogy minőségértékelési rendszert működtessen. Ennek érdekében egységes indikátorrendszert dolgozott ki. Az egyes indikátorok a szervezet honlapján megtekinthetőek összesítve, de akár egyes kórházak tekintetében is, ezen indikátorok eredményei összehasonlíthatóak egymással. A honlap laikusok vagyis a betegek számára készül, nem pedig zárt szakmai körök részére. És ennek kiemelkedő jelentősége lehet az orvos és intézményválasztás támogatásában és a betegek fogyasztói pozíciójának megerősítésében. Mi lesz a sorsa ennek a pótolhatatlan adatbázisnak, ha a felügyelet megszűnik?

A felügyelet nem elsősorban betegjogi feladatokat lát el, hanem az egészségbiztosító egyes döntéseit is vizsgálja, másodfokú hatóságként. Az EBF feladata, hogy tanulmányozza az egyes egészségbiztosítási szolgáltatások és ellátások minőségét, illetve fontos hivatása, hogy ellenőrizze az egészségügyi intézményekben az egyenlő bánásmód követelményének érvényesülését. Ezekre a feladatokra nincs szükség a nemzeti együttműködés keretein belül?

Tisztelt Miniszter Úr!
Az EBF feladatainak átvételéről egyelőre nem tudni semmit, ahogyan a megszüntetési szándék konkrét okairól sem sokat. Vajon nem az van a háttérben, hogy a befolyásos szolgáltatói csoportok hazai hagyományainak megfelelően mindent igyekeznek megnehezíteni, ami a betegjogok és a betegbiztonság érvényesülését elősegítheti? Ha nem lesz ilyen hatóság, a betegek számára maradnak a kilátástalan kártérítési perek? Őszintén reméljük, hogy fent említett kulcsfontosságú egészségügyi feladatok nem maradnak ellátatlanul.
Kíváncsian várom megtisztelő válaszát!