Munkát, levegőt! Bemutatjuk a zöld fordulat 2012. évi költségvetését

  • Beküldve: 2011. szeptember 29.

<em><img class="alignright size-medium wp-image-28627" title="munkat-levegot" src="http://lehetmas.hu/wp-content/uploads/2011/09/munkat-levegot-300x286.jpg" align="left" height="286" width="300" hspace="5"><p><strong><em>Az LMP&nbsp;költségvetése&nbsp;visszaadja&nbsp;a pénzt, amit&nbsp;a Fidesz az egykulcsos adóval elvett és új munkahelyeket teremt.</em></strong></p>

<p>Megszorítások nélkül is van kiút. De az LMP javaslata nem egy szokványos ellenzéki&nbsp;büdzsé: nem növeli sem a hiányt sem az adósságot. A Fidesz elvette a pénzt az átlag alatt keresőktől, csak a tehetősebbeknek kínál kiutat a hitelválságból és képtelen munkahelyeket teremteni. Ezért költségvetésünk három célja, hogy visszaadjuk a pénzt, amit a Fidesz elvett, valódi segítséget nyújtsunk a bajba jutott hiteleseknek és válságálló új munkahelyeket teremtsünk.</em></p>
<p><em>E három cél érdekében az LMP igazságos, háromkulcsos&nbsp;szja-t vezetne be, véget vetne a&nbsp;pazarló adókedvezményeknek, megadóztatná a környezetterhelést. Ebből visszaadná a pénzt az átlag alatt keresőknek, valamint az iskoláknak és a kórházaknak. Az LMP ingatlanalap javaslatával a kilakoltatás előtt álló családnak nyújtana mentőővet. A zöld fordulat költségvetése jövőbemutató beruházások ösztönzésével, valamint célzott járulékcsökkentéssel új, válságálló munkahelyeket teremtene.</em></p>
<p style="text-align: center;">***</p>
<p>A „Munkát, levegőt!” az LMP 2012-es költségvetési javaslata a tavaly elkészített alternatív költségvetési koncepciójának továbbfejlesztése. A javaslat legfontosabb újdonsága, hogy úgynevezett programalapú költségvetési szerkezetet követ. Ennek lényege, hogy a költségvetési bevételi és kiadási tételeket az elmúlt húsz év gyakorlatától eltérően nem a meglévő intézményi struktúra szerint mutatja be, hanem közpolitikai prioritások alapján költségvetési programokat határoz meg, melyek egyértelmű és számszerűsíthető közpolitikai célok köré rendezik az éves pénzügyi tervet. A költségvetési anyagban a fejezeteken átívelő szempontként megjelenik a nemi esélyegyenlőség, azaz bemutatjuk az egyes programokat a nők szempontjából (gender budgeting).</p>
<p>A programalapú szerkezet világosabbá teszi a közpolitikai célok és az elérésükre felhasznált pénzügyi eszközök közötti kapcsolatot, ami az állampolgárok számára könnyebben értelmezhető beszámolási rendet eredményez. Ez a szerkezet az embereket az őket igazán érdeklő problémákból és nem az államigazgatás igényeiből vagy berögződéseiből indul ki. A 2012-re javasolt programstruktúra a következő:</p>
</div>
<table style="width: 50%; border-width: 1px; border-style: solid; margin: 0pt auto;" align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>

<td style="width: 639px; background-color: rgb(153, 255, 102); text-align: left;" align="center" valign="middle">
<p style="text-align: center;" align="center"><strong>Programok</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: left;" valign="top" width="639">
<ol>
<li>Ökológiai adóreform és szolidáris közteherviselés</li>
<li>Zöld munkahelyteremtés és közösségi gazdaságfejlesztés</li>
<li>A kicsi szép – Helyi gazdaság- és vállalkozásfejlesztés</li>
<li>Igazságos Magyarország</li>
<li>Élhető Magyarország</li>

<li>Biztonságos Magyarország</li>
<li>Zöldebb állam, zöldebb ország</li>
<li>Autonóm közösségek, átlátható állam</li>
<li>Kiút a hitelválságból</li>
</ol>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: center;">***</p>
<p><strong><em>Munkahelyteremtés és élhető Magyarország a zöld fordulatban – a legfontosabb javaslatok</em></strong></p>

<p>Az LMP az igazságos és szolidáris személyi jövedelemadó-rendszert a félszuperbruttó alap megtartásával és a 2011-ben érvényes adójóváírási szabályok mellett egy&nbsp; háromkulcsos (16, 36, és 40%) rendszerben képzeli el. Az alsó sávhatár félszuberbruttó mellett 3,5 millió forint és a felső kulcs a&nbsp; nyugdíjplafon felett (jelenleg 7 millió forint) lépne életbe.&nbsp; Ezzel párhuzamosan az ökológia adóreform célja a környezetterhelés fokozottabb adóztatása,az energia és közlekedés esetében, a forgalmi adókedvezmények felülvizsgálata és a jövedéki adó emelése.</p>
<p>Az LMP szerint az élhető Magyarország és a jövőbe történő befektetés elengedhetetlen, ezért mintegy 200 milliárd forintnyi többletforrást vonna be az oktatásba, az egészségügybe és a szociális ellátórendszerbe a további forráskivonás tilalma mellett, többek között célzott béremelése, hogy megállítsuk az orvosok kivándorlását és családbarát politikákra, például az ovódai-bölcsödei és családi napközi férőhelyek számának növelésére.</p>
<p>Magyarországon kialakult általános hitelezési válság kezelését az összes érintett fél (bankok, adós és az állam)&nbsp; együttes fellépésével képzeli el. Egyrészről a bankadó részlegesen leírhatóvá tételével létrehozza a Nemzeti Ingatlanalapot és ezzel megteremti egy valódi lakáspolitika alapjait, elkezdi egy közösségi bérlakásrendszer kialakítását. Szükséges a törlesztőrészletek MNB középárfolyamon való megállapítása, a gyűjtőszámla bevezetése, az eljárási díjak csökkentése valamint a magáncsőd intézményének bevezetése az adósok védelmében.</p>
<p>A munkahelyteremtés beindítása érdekében a bevételi és a kiadási oldalon is drasztikus változtatásokra van szükség. Bevételi oldalon egy általános 2 százalékpontos, és a leghátrányosabb helyzetű térségekre és társadalmi csoportokra célzott radikális járulékcsökkentés hozza helyzetbe a munkaadókat. Ezek mellett a zöld munkahelyteremtést speciálisan két új nagy állami alap segítené, a<em> Zöld Beruházási Alap</em> és a <em>Közösségi Gazdaságfejlesztési Alap</em>, melyek meglévő és új forrásokra is támaszkodva jönnének létre.</p>

<p style="text-align: center;">***</p>
<p><strong><em>A Zöld fordulat számokban</em></strong></p>
<p>Az így meghatározott főbb programok számos kisebb tételből állnak össze, melyek összességében bő 1500 milliárd forintos átrendezést jelentenek a központi költségvetésben. Tekintettel arra, hogy a magyar büdzsében hagyományosan nagy az úgynevezett determinációk (a jogszabályi vagy más okokból mozdíthatatlan tételek) aránya, ez radikális, a kiadási főösszeg 10 százalékát is meghaladó átrendezésnek felel meg. A részleteket a 2. tábla tartalmazza, az egyes tételek részletes kifejtése pedig a vonatkozó költségvetési programok fejezetében található.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="center">2. tábla – A <em>Zöld fordulat</em> legnagyobb tételei a költségvetésben</p>
<table style="border-width: 1px; border-style: solid;" border="1" cellpadding="2" cellspacing="0">
<tbody>
<tr valign="middle">
<td style="background-color: rgb(204, 204, 204);">
<p align="center"><strong>Egyenlegjavító tételek</strong></p>

</td>
<td style="background-color: rgb(204, 204, 204);">
<p align="center"><strong>Mrd Ft</strong></p>
</td>
<td style="background-color: rgb(204, 204, 204);"><strong>Egyenlegrontó tételek</strong></td>
<td style="background-color: rgb(204, 204, 204);">
<p align="center"><strong>Mrd Ft</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: rgb(254, 234, 184);">
<p align="center">Vagyonosodási vizsgálatok bővítése, ill. automatizálása</p>
</td>

<td style="background-color: rgb(254, 234, 184);">
<p align="center">30</p>
</td>
<td style="background-color: rgb(254, 234, 184);">
<p align="center">Pedagógus bérpótlékok, mentorok, védőnők, szociális munkások</p>
</td>
<td style="background-color: rgb(254, 234, 184);">
<p align="center"><em>40</em></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: rgb(254, 234, 184);">
<p align="center">Tőkejövedelmek adójának 16%-ról 20%-ra történő emelése</p>

</td>
<td style="background-color: rgb(254, 234, 184);">
<p align="center">6</p>
</td>
<td style="background-color: rgb(254, 234, 184);">
<p align="center">Felsőoktatási kapacitásbővítés</p>
</td>
<td style="background-color: rgb(254, 234, 184);">
<p align="center"><em>5</em></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: rgb(254, 234, 184);">
<p align="center">Jövedéki adó (dohány, alkohol, gázolaj), szerencsejáték</p>

</td>
<td style="background-color: rgb(254, 234, 184);">
<p align="center">60</p>
</td>
<td style="background-color: rgb(254, 234, 184);">
<p align="center">Óvodai és bölcsődei kapacitásbővítés, családi napközik</p>
</td>
<td style="background-color: rgb(254, 234, 184);">
<p align="center"><em>20</em></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: rgb(254, 234, 184);">
<p align="center">Örökösödési adó és ajándékozási illeték visszaállítása</p>

</td>
<td style="background-color: rgb(254, 234, 184);">
<p align="center">2</p>
</td>
<td style="background-color: rgb(254, 234, 184);">
<p align="center">Foglalkoztatás: mobilitás, felnőttképzés</p>
</td>
<td style="background-color: rgb(254, 234, 184);">
<p align="center">15</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="261"></td>
<td width="57"></td>

<td style="background-color: rgb(254, 234, 184);">
<p align="center">Hátrányos helyzetű kistérségek, önkormányzati céltámogatások</p>
</td>
<td style="background-color: rgb(254, 234, 184);">
<p align="center">25</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: rgb(214, 255, 214);">
<p align="center">Vénynélküli gyógyszerek 5%-os áfa kulcsának kivezetése</p>
</td>
<td style="background-color: rgb(214, 255, 214);">
<p align="center">20</p>

</td>
<td style="background-color: rgb(214, 255, 214);">
<p align="center">Népegészségügy (szűrés, oltás) és környezet-egészségügy</p>
</td>
<td style="background-color: rgb(214, 255, 214);">
<p align="center">30</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: rgb(214, 255, 214);">
<p align="center">Kereskedelmi gázolajár megszüntetése</p>
</td>
<td style="background-color: rgb(214, 255, 214);">
<p align="center">20</p>

</td>
<td style="background-color: rgb(214, 255, 214);">
<p align="center">Közösségépítés, civilek támogatása</p>
</td>
<td style="background-color: rgb(214, 255, 214);">
<p align="center">20</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: rgb(214, 255, 214);">
<p align="center">Agroüzemanyag jövedékiadó-kedvezménye eltörlése</p>
</td>
<td style="background-color: rgb(214, 255, 214);">
<p align="center">2</p>

</td>
<td style="background-color: rgb(214, 255, 214);">
<p align="center">Egészségügyi bérfejlesztés (pl. háziorvosok)</p>
</td>
<td style="background-color: rgb(214, 255, 214);">
<p align="center">40</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: rgb(214, 255, 214);">
<p align="center">Gépjárműadózás átfogó reformja</p>
</td>
<td style="background-color: rgb(214, 255, 214);">
<p align="center">50</p>

</td>
<td style="background-color: rgb(214, 255, 214);">
<p align="center">Lakhatás, díjhátralékosok</p>
</td>
<td style="background-color: rgb(214, 255, 214);">
<p align="center">10</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: rgb(204, 255, 255);">
<p align="center">Környezetterhelési díjemelés és lerakási adó</p>
</td>
<td style="background-color: rgb(204, 255, 255);">
<p align="center">20</p>

</td>
<td style="background-color: rgb(204, 255, 255);">
<p align="center">Célzott járulékcsökkentés</p>
</td>
<td style="background-color: rgb(204, 255, 255);">
<p align="center">154</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: rgb(204, 255, 255);">
<p align="center">Többkulcsos szja</p>
</td>
<td style="background-color: rgb(204, 255, 255);">
<p align="center">188</p>

</td>
<td style="background-color: rgb(204, 255, 255);">
<p align="center">Általános járulékcsökkentés</p>
</td>
<td style="background-color: rgb(204, 255, 255);">
<p align="center">154</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: rgb(204, 255, 255);">
<p align="center">Használatarányos útdíj</p>
</td>
<td style="background-color: rgb(204, 255, 255);">
<p align="center">60</p>

</td>
<td style="background-color: rgb(204, 255, 255);">
<p align="center">5%-os áfa: zöldség, gyümölcs</p>
</td>
<td style="background-color: rgb(204, 255, 255);">
<p align="center">40</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: rgb(255, 212, 197);">
<p align="center">MOL részvénypakett részleges értékesítése</p>
</td>
<td style="background-color: rgb(255, 212, 197);">
<p align="center">40</p>

</td>
<td style="background-color: rgb(255, 212, 197);">
<p align="center">Közösségi gazdfejl. alap (visszapótlás)</p>
</td>
<td style="background-color: rgb(255, 212, 197);">
<p align="center">60</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: rgb(255, 212, 197);">
<p align="center">TA-sávhatár visszaállítása és kedvezmény-kivezetések</p>
</td>
<td style="background-color: rgb(255, 212, 197);">
<p align="center">68</p>

</td>
<td style="background-color: rgb(255, 212, 197);">
<p align="center">MPA-visszapótlás</p>
</td>
<td style="background-color: rgb(255, 212, 197);">
<p align="center">30</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: rgb(255, 212, 197);">
<p align="center">kereskedelmi szálláshelyek 18%-s áfa kulcsának kivezetése</p>
</td>
<td style="background-color: rgb(255, 212, 197);">
<p align="center">8</p>

</td>
<td width="308"></td>
<td width="55"></td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: rgb(193, 224, 163);">
<p align="center">NFM felülről nyitott befektetési célelőirányzat</p>
</td>
<td style="background-color: rgb(193, 224, 163);">
<p align="center">12</p>
</td>
<td style="background-color: rgb(193, 224, 163);">
<p align="center">Társasági adókedvezmény</p>
</td>

<td style="background-color: rgb(193, 224, 163);">
<p align="center">20</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: rgb(193, 224, 163);">
<p align="center">Cégautó magáncélú használata szigorítása</p>
</td>
<td style="background-color: rgb(193, 224, 163);">
<p align="center">30</p>
</td>
<td style="background-color: rgb(193, 224, 163);">
<p align="center">Zöld beruházási alap</p>

</td>
<td style="background-color: rgb(193, 224, 163);">
<p align="center">70</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: rgb(193, 224, 163);">
<p align="center">CO2 kvóta értékesítése</p>
</td>
<td style="background-color: rgb(193, 224, 163);">
<p align="center">50</p>
</td>
<td width="308"></td>
<td width="55"></td>

</tr>
<tr>
<td style="background-color: rgb(193, 224, 163);">
<p align="center">Repjegy adó</p>
</td>
<td style="background-color: rgb(193, 224, 163);">
<p align="center">10</p>
</td>
<td width="308"></td>
<td width="53"></td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: rgb(193, 224, 163);">
<p align="center">Luxuskiadások csökkentése (stadionok, kormányzati kommunikáció stb.)</p>

</td>
<td style="background-color: rgb(193, 224, 163);">
<p align="center">57</p>
</td>
<td width="308"></td>
<td width="53"></td>
</tr>
<tr>
<td width="261">
<p align="center"><strong>Egyenlegjavítás összesen</strong></p>
</td>
<td width="57">
<p align="center"><strong>733</strong></p>
</td>

<td width="308">
<p align="center"><strong>Egyenlegromlás összesen</strong></p>
</td>
<td width="53">
<p align="center"><strong>733</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="261">
<p align="center"><strong>Költségvetési hatás</strong></p>
</td>
<td width="57">
<p align="center"><strong>0</strong></p>

</td>
<td valign="bottom" width="308">
<p align="center"><strong>Teljes átrendezés</strong></p>
</td>
<td valign="bottom" width="53">
<p align="center"><strong>1466</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="bottom" width="261"></td>
<td valign="bottom" width="57"></td>
<td valign="bottom" width="308"></td>
<td valign="bottom" width="52"></td>
</tr>
<tr>

<td valign="bottom" width="261"></td>
<td valign="bottom" width="57"></td>
<td style="width: 308px; background-color: rgb(255, 212, 197);" colspan="2" valign="bottom">Közösségi gazdaság</td>
</tr>
<tr>
<td valign="bottom" width="261"></td>
<td valign="bottom" width="57"></td>
<td style="background-color: rgb(193, 224, 163);" colspan="2">A Kicsi Szép</td>
</tr>
<tr>
<td valign="bottom" width="261"></td>
<td valign="bottom" width="57"></td>
<td style="background-color: rgb(214, 255, 214);" colspan="2">Élhető Magyarország</td>
</tr>

<tr>
<td valign="bottom" width="261"></td>
<td valign="bottom" width="57"></td>
<td style="background-color: rgb(254, 234, 184);" colspan="2">Igazságos Magyarország</td>
</tr>
<tr>
<td valign="bottom" width="261"></td>
<td valign="bottom" width="57"></td>
<td style="background-color: rgb(204, 255, 255);" colspan="2">Ökológiai adóreform</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p align="center">A részletes program PDF formátumban:&nbsp;<a href="http://lehetmas.hu/wp-content/uploads/2011/09/Az-LMP-2012.-%C3%A9vre-sz%... LMP 2012. évre szóló költségvetési javaslata</a>