1.Tisztes munkát és megélhetést!

Félmillió munkanélküli, több százezer külföldön munkát vállaló magyar, százezernyi közmunkás és a munka világán kívül rekedt emberek óriási tömege a tanú rá, hogy a magyar gazdaság ma képtelen kellő mennyiségű és minőségű munkalehetőséget teremteni. A megoldást azonban nem a kiszolgáltatott és bizonytalanságban tartott dolgozók által végzett olcsó bérmunka, és nem is a megalázó és feudális függést jelentő közmunka jelenti. Épp ellenkezőleg: Magyarország érdeke, hogy minél több magas hozzáadott értéket előállító, megfelelően képzett, tisztességesen kereső és kellőképpen megbecsült munkavállalónak kínáljon lehetőséget. Ezzel kell összhangba hozni a gazdaság- és vidékfejlesztést, a képzést és oktatást, a munkajogot, az adórendszert, a társadalmi érdekegyeztetés rendszerét, a foglalkoztatás- és szociálpolitikai intézkedéseket.

A Párbeszéd Magyarországért ezért kiemelt figyelmet fordít az alkalmazottak négyötödének kedvező progresszív szja-rendszer kialakítására, az Európában kimagasló mértékű, élőmunkát sújtó adó- és járulékterhelés célzott csökkentésére, a százezernél több új munkahelyet jelentő zöld munkahely-teremtési programra, a közmunkaprogramot felváltó helyi gazdaságfejlesztésre és szociális gazdaságra, a Munka Törvénykönyvének átfogó, a munkavállalók biztonságát garantáló módosítására. Tekintettel kell lennünk a mikro- és kisvállalkozások gyengébb teherviselő képességére, célul kell tűznünk a teljes kiszolgáltatottságot jelentő szürke- és feketefoglalkoztatás visszaszorítását, a munkanélkülieket védő szociális háló megerősítését, a képzési rendszer fejlesztését, a munkaerőpiacról kirekesztetteket megsegítő aktív munkaerő-piaci programok elindítását, a munkaerő mobilitásának elősegítését és olyan gazdasági környezet megteremtését, amely a kis, közepes és nagyvállalatokat egyaránt befektetésre és új munkahelyek létrehozására ösztönzi.

Új hozzászólás beküldése