7. Szabadságot és méltóságot mindenkinek!

A növekvő kilátástalanság, a gazdasági kiszolgáltatottság és elszegényedés, a nyilvánvaló korrupció, a gazdasági verseny igazságtalansága, a hatalmasságok részéről nap mint nap tapasztalt és eltűrt jogsértések, önkényeskedések, valamint a szélsőséges egyenlőtlenségek rombolják a társadalmi összetartást. Az egymás ellen hangolt csoportok közti rivalizálás, a bizalmatlanság és a létbizonytalanság fokozódik; ebben a közegben erősebbek az egyenlő méltóságot tagadó mozgalmak, teret nyernek a rasszista, kirekesztő nézetek, és az állami intézkedések is egyre inkább büntető jellegűek a kisebbségekkel és a mélyszegénységben élőkkel szemben.

A Párbeszéd Magyarországért szerint célunk nem lehet kevesebb, mint hogy száműzzük hazánkból a jogfosztás, a kirekesztés és a diszkrimináció minden formáját, beleértve a nemi, nemzeti, etnikai, vallási, kulturális és szexuális identitáson alapuló hátrányos megkülönböztetést. Egyenlő méltósága és egyenlő polgári, politikai, kulturális, gazdasági és szociális jogai kell hogy legyenek minden magyar állampolgárnak! Helyre kell állítani a vallásszabadságot, folytatni kell a jogkiterjesztő politikát a jogilag is diszkriminált csoportok, különösen az LMBTIQ emberek (a szexuális kisebbségek tagjai) tekintetében. Az elvi jogegyenlőség azonban nem elég; a hétköznapi életben előforduló megkülönböztető gyakorlatok ellen is küzdeni kell, a hosszú távú változás érdekében pedig a társadalmi szemléletformálást eredményező oktatás-, média- és kultúrpolitikára van szükség. Végül pedig olyan gazdaság- és társadalompolitikát kell folytatni, amely megelőzi a kisebbségi csoportokkal szembeni gyanakvás, türelmetlenség és kirekesztés újratermelődését.

Új hozzászólás beküldése