Program

  • Beküldve: 2010. január 23.

Az LMP számára a legfontosabb a zöld fordulat (ezen belül a foglalkoztatás, a vidékfejlesztés és a mezőgazdaság, valamint az életminőség és a fenntarthatóság); a tiszta közélet (antikorrupció, átláthatóság és demokratikus részvétel); emellett a cigányság integrációja, illetve az oktatás ügye.

 


 

Mi nem csak kezelni akarjuk a válságot, hanem a zöld fordulattal olyan jövőt akarunk mutatni a társadalmi-gazdasági fejlődésnek, amelyben a foglalkoztatás és a fenntarthatóság szempontjai kerülnek előtérbe.

Vissza akarjuk szerezni a rendszerváltáskor elveszített milliónyi munkahelyet, a gazdasági kibontakozást pedig elsősorban Magyarország szegényeinek a felemelésétől, a munkapiacra való visszatérésétől várjuk. Ehhez azonnali beavatkozásként munkahelyteremtő beruházásokra van szükség a zöld szektorokban, a szükséges strukturális változások érdekében kiszámíthatóságot kell teremteni a gazdaságban, változtatni kell az adórendszeren, a fejlesztéspolitikán, a mezőgazdasági támogatási rendszeren, hosszú távú megoldásként pedig változtatni kell az iskolarendszeren.

Mi nem az állami újraelosztás csökkenésében látjuk a megoldást a gazdasági bajokra, de mind a bevételek, mind a kiadások szerkezetén változtatni akarunk. A bevételi oldalon csökkenteni akarjuk a munka adóztatását, elsősorban a jövedelmi skála alján, hogy az alacsonyan képzettek könnyebben jussanak munkához, és növelni akarjuk a környezetterhelés adóztatását. A kiadási oldalon az emberi tőke fejlesztésére akarunk forrásokat átcsoportosítani.

A magyar iskolarendszer az egyik legigazságtalanabb az egész fejlett világban, bebetonozza a szegénységet, és visszafojtja az ország egyik legfontosabb erőforrását, az emberi tudást és kompetenciát. Ezen változtatni akarunk, s ehhez az Oktatási és Gyermekesély Kerekasztal javaslatait jónak tartjuk.

Fel kell ismerni, hogy termőföld nem egyszerűen egy gazdasági erőforrás, hanem a vidéki társadalom fenntarthatóságának az alapja. Legyünk arról híresek, hogy kiemelkedő minőségű, egészséges, természetes élelmiszereket termelünk, kíméletes, az ökológiai rendszerekkel összhangban levő termelési módszerekkel, úgy, hogy ezzel egyben sokak megélhetését és a vidéki élet minőségét és fenntarthatóságát is biztosítjuk. Ehhez a külföldiek földtulajdonszerzésére vonatkozó moratórium fenntartására, és a mezőgazdasági támogatási politikának a birtokszerkezetet is alakító megváltoztatására is szükség van.

Olyan Magyarországot szeretnénk, ahol jól-létünket nem a jövő nemzedékek rovására, hanem az ökológiai korlátok figyelembevételével, a természetes folyamatokkal együttműködve biztosítjuk, ahol biztosak lehetünk az élelmiszereink jó minőségében, ahol a közlekedés és az energiagazdálkodás kíméletesen, az egészségünk és a bolygó jövője iránti felelősséggel működik. Ezeket a célokat szolgálják az energiapolitika, a közlekedés, a városi levegőminőség és építészeti örökség védelme, a vízvagyon és az erdők védelme és az élelmiszerbiztonság területén megfogalmazott javaslataink.

Húsz év struccpolitikájával szakítva haladéktalanul hozzá kell fogni a cigányság integrálásához. Elutasítjuk azok magatartását, akik a gazdasági és társadalmi válság közepette a magyar cigányságból akarnak bűnbakot csinálni. Ugyanakkor azt sem hisszük el, hogy a helyzetet rasszisták és antirasszisták szembenállásaként kellene beállítani. Meggyőződésünk, hogy nemzeti közmegegyezés teremthető egy olyan roma integrációs programhoz, amelynek középpontjában színvak esélyteremtő intézkedések állnak, amelyek elsősorban az alacsonyan képzettek munkához jutását és a szegény gyerekek iskolai kirekesztésének felszámolását szolgálják.

Véget akarunk vetni annak a helyzetnek, hogy az ország egy ellenőrizhetetlen, korrupt politikai-gazdasági oligarchia hálójában vergődik. A meglevő alkotmányos intézményrendszer alapvetően alkalmas kerete lenne egy jól működő demokráciának, azonban számos fontos kiegészítésre, megerősítésre szorul, amelyek az ellenőrizhetőséget, az átláthatóságot, a politika és a gazdaság viszonyának szabályozott és tiszta keretek között tartását és az állampolgári részvétel megerősítését szolgálják. Erre kidolgozott javaslatok rendszerével rendelkezünk.