Hulladéktörvény: a kormány újabb sallerért megy Brüsszelbe

  • Beküldve: 2012. augusztus 30.

Az LMP információi szerint újabb uniós kötelezettségszegési eljárás indulhat Magyarország ellen a hulladékos közszolgáltató magánvállalkozások kiszorítása és a kormányzat erőszakos államosítási törekvései miatt. A hulladékhasznosítás államosításának eddigi eredménye is siralmas: a begyűjtött és feldolgozott hulladék mennyisége csökken, a másodnyersanyag-feldolgozó ipar romokban hever, és az illetékes ügynökség augusztusra volt képes kiírni a 2012-re vonatkozó összes hasznosítási pályázatot. Most a közszolgáltatás területén is hasonló káosz várható, miközben uniós retorziók is fenyegetnek. 

Napi 27 ezer euró pénzbírságot fizethet Magyarország, ha az Európai Bíróság helyt ad az Európai Bizottság indítványának, és megbünteti hazánkat a hulladék keretirányelv átvételének elmulasztása miatt. A hulladék-keletkezés hatékony megelőzését és a hasznosítás ösztönzését szolgáló uniós jogszabály rendelkezéseit 2010 decemberéig kellett volna átültetni. Ez nem történt meg, helyette a kormány újabb uniós retorziókat kockáztat a hulladékos szabályozás piacellenes, az európai jog alapelveit sértő átalakításával. 

Az LMP birtokába került minisztériumi levelezés szerint már az illetékes tárcáknál van az az Európai Bizottságtól érkezett megkeresés, amely a hulladéktörvényre vonatkozó, nagyon súlyos kifogásokat tartalmazza. A Bizottság elsősorban a hulladékgazdálkodás államosítását és a magánvállalatok kártalanítás nélkül történő kiszorítását sérelmezi. A brüsszeli állásfoglalás szerint a notifikáció alatt álló magyar törvény ellentétes a szolgáltatásnyújtás szabadságára, a letelepedés és a tőkemozgás szabadságára vonatkozó európai előírásokkal (vagyis az uniós alapszabadságok többségével), és vélhetően a közbeszerzési szabályokkal is. 

Májusban egy szakmai fórumon Illés Zoltán, a szaktárca környezetügyi államtitkára deklarálta: a zárószavazás előtt álló magyar hulladéktörvénnyel szemben csak „jelentéktelen” ellenvetések fogalmazódtak meg, amelyek nem érintik a törvény lényegét. Az államtitkár nem mondott igazat, vagy pedig teljességgel képtelen átlátni az európai szabályozást, és az uniós gazdasági jog logikáját. 

Az LMP szerint az újabb kötelezettségszegési eljárás kilátásba helyezése gondolkodóba kell, hogy ejtse a közszolgáltatások további államosítására készülő kormányzatot. A állampolgároknak nem a szocializmust idéző újabb állami monopóliumokra van szükségük. Az eladósodott államnak nem az a dolga, hogy tulajdonossá váljon a hulladékszektorban, hanem az, hogy a versenyt, a szolgáltatási színvonal növelését és a környezet védelmét kikényszerítő szabályokat hozzon, és azokat következetesen betartassa. A kormánynak be kell végre látnia: bármilyen rokonszenves számukra az a gazdasági rendszer, amely Magyarországon 1989-90-ben megbukott, az idő kerekét nem tudják visszaforgatni. 

 

Jávor Benedek,

az LMP frakcióvezetője,

az Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottságának elnöke

 

 

Szilágyi László

országgyűlési képviselő