Meddig szennyezhet még büntetlenül az almásfüzitői veszélyeshulladék-tározó?

  • Beküldve: 2011. december 19.

A tél végi aszály idején készült, az interneten ma is elérhető videofelvételek bebizonyították, hogy a veszélyes hulladékok „komposztálására” használt almásfüzitői vörösiszap-tározóból folyamatosan szivárognak az ismeretlen eredetű, magas olaj- és fémtartalmú szennyezőanyagok. A létesítmény északi oldala közvetlenül határos az élő Dunával, illetve Almásfüzitő lakott területeivel, így a folyamat a helyi lakosságot és a Duna élővilágát is súlyosan veszélyezteti. A Greenpeace vizsgálata a helyszínen vett mintákban a higany esetében hússzoros, arzénnál 60-szoros, alumíniumnál 70-szeres, fluornál 30-szoros határérték-túllépést tapasztalt, ami cáfolja, hogy a lerakott szennyező anyagok valóban komposztálódnak. Az Átlátszó.hu-ra felkerült dokumentumok szerint a cégnek kiadott engedéy szabálytalan (emiatt a Greenpeace már ügyészségi vizsgálatot kezdeményezett), és a lerakott veszélyes anyagokat összekeverik a vörösiszappal, ami a vörösiszap későbbi felhasználását is lehetetlenné teszi. A fentiek alapján azt kérdezzük a vidékfejlesztési minisztertől: - Fenntartja-e azt a korábbi álláspontját, hogy a VII-es kazetta működése nem jelent közvetlen környezeti kockázatot, és nem igényel hatósági beavatkozást? - Mi az akadálya, hogy a szakhatóságok mintát vegyenek a környezetbe kijutó vegyianyagokból, és a mért értékek alapján - ha szükséges - megtegyék az indokolt lépéseket? - Miként lehetséges az, hogy a környezetvédelmi hatóság nem írja elő olyan szennyezőanyagok monitoring vizsgálatát, melyek nem a vörösiszapra és a timföldgyártásra jellemző szennyezők, hanem a közel 20 éve a tározókra hordott különféle veszélyes hulladékokból származhatnak? - Elvégezte-e már a minisztérium a korábban megígért kockázatbecslést, és ha igen, mi lett az eredménye? - Rendelkezik-e a létesítmény katasztrófatervvel egy esetleges környezeti haváriára gondolva, és ha igen, hol lehet megismerni a dokumentum tartalmát? - Miért fontosabb a tárca számára egy rendszeresen a szabályok megsértésén és a határértékek túllépésén kapott vállalat érdeke a lakosság és a környezet biztonságánál, és meddig nézik még tétlenül ezt a magatartást?