Zárószavazás _utáni_ módosító indítvány a termékdíjról

  • Beküldve: 2011. július 11.

SZILÁGYI LÁSZLÓ (LMP): Tisztelt kormánypárti Képviselőtársak! Én azt gondoltam, hogy már nem lehet meglepetést okozni ezzel a termékdíjtörvénnyel. Számtalan esetben élnek a zárószavazás előtti módosító indítvánnyal, de amit most itt látunk, az egy zárószavazás utáni módosító indítvány. Javaslom, hogy tegyék be a Házszabályba, ez egy új intézmény, azt gondolom, ilyet eddig még nem csináltak (Taps az LMP soraiban.), innentől ezt is lehet.

Az történt ugyanis, hogy egy héttel ezelőtt elfogadták önök a környezetvédelmi termékdíjtörvényt, és máris módosítják egy teljesen más jogszabály keretein belül. Én azt gondolom, hogy ez mindenképpen világcsúcs. Akkor lesöpörték gyakorlatilag tárgyalás nélkül a koherenciazavart módosító indítványaimat, most mégis visszahoztak egyet. Én a magam részéről köszönöm szépen, és örülök, hogy belátták azt, hogy azért ilyet mégsem lehet, de közben tovább növelik itt a zűrzavart.

A termékdíjtörvénynek rögtön az 1. §-a azt mondja, hogy a csomagolás az, ami termékdíjköteles, és utána pedig egyéb passzusokban növelik a zűrzavart azzal kapcsolatban, hogy a csomagolás vagy a csomagolóeszköz lenne termékdíjköteles. Az elfogadott törvény, amit a múlt héten önök megszavaztak, azt mondja, hogy a csomagolást alkotó csomagolóeszköz is termékdíjköteles, és akkor erre most még rátesznek egy lapáttal, hogy csomagolóeszköznek minősül a csomagoláshoz felhasznált csomagolóanyag és a csomagolási segédanyag; ez nagyszerű.

Felhívnám a figyelmüket ezzel kapcsolatban, hogy az Európai Parlament és Tanács irányelve a csomagolásra és a csomagolási hulladékokról a csomagolásokra terjed ki, és a hatálya alá a csomagolások esnek, nem a csomagolóeszközök, nem a csomagolóanyagok és nem a csomagolási segédanyagok. Ugyanígy a fogalommeghatározásban - és még mindig az uniós direktíváról beszélek, amit nekünk kötelezően át kell ültetni a jogrendbe - azokat a csomagolásokat sújtják ezzel az elvonással, amelyeket használnak. Tehát nem a csomagolóeszközöket, nem a csomagolóanyagokat és nem a csomagolási segédanyagokat, amiket valaki valahol legyárt, hanem a használt és forgalomba hozott csomagolásokat említi a direktíva; itt nagyon fontos a használat.

A másik, hogy hasznosítási kötelezettségünk a csomagolásra van, nem a csomagolóeszközre, nem a csomagolóanyagra és nem a csomagolási segédanyagra, és az uniós tagországoknak erre kell kivetni ezt a bizonyos elvonást. Ugyan ezt egyébként nagyon szépen átvette a mi 94/2002-es kormányrendeletünk is, mindenhol csomagolásról és csomagolási hulladékról beszél. A csökkenő adminisztráció jegyében hirtelen kétféle adatszolgáltatással kell majd szembenézni, hiszen az előbb említett kormányrendelet mindenhol a csomagolásról beszél, a csomagolásokról kell bevallást készíteni a főfelügyelőség felé, míg majd a termékdíjtörvény értelmében ezután nemcsak a csomagolásról, hanem a csomagolóeszközökről, a csomagolóanyagról és a csomagolási segédanyagokról is kell bevallást készíteni, tehát kétfélét, két irányban, kétfélét, és ez nem az adminisztráció csökkenését fogja elősegíteni.

Ugyanígy, engedjék meg, hogy még egyszer kifejezzem, hogy itt megint kétféle mércével mérnek, mert van a hazai termék és az uniós termék, és két különböző típusú elvonás van a kettőre, méghozzá több helyén ennek a törvénynek. Én azt gondolom, hogy ebből még esetleg baj lehet a későbbiekben, és esetleg a jövő héten, amikor még összeülünk, egy zárószavazás után utáni módosító indítványt hozzanak ide, amivel ezt a koherenciazavart is kiküszöbölik.

(22.30)

Mindenképpen fontos lenne, hogy ezeket a dolgokat kezeljék, mert az nagyon rosszul venné ki magát, ha valamikor novemberben, decemberben vagy még később a Bizottság kifogást emelne a termékdíjtörvény miatt. Ennyit a termékdíjtörvényről.

A másik passzus pedig arra vonatkozik itt ebben a zárószavazás előtti módosító indítványban, hogy ugyan még nincsen hamburgeradó, mert csak a jövő héten fogja elfogadni a parlament, de máris befenyítik az egyik piaci szereplőt ezzel kapcsolatban, és máris módosítják a tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló jogszabályt egy még nem létező, tehát a parlament által el nem fogadott adófajtával kapcsolatban a Házszabály újbóli megsértésével.

Azt gondolom, hogy ez nem jogalkotási kultúra, és ez semmilyen szempontból nem elfogadható, sem szakmailag, sem pedig a jogalkotás szempontjai szerint. Kérem, hogy kezeljék ezt a problémát.

Köszönöm szépen. (Taps az LMP soraiban.)