Tudástársadalmat, esélyt minden gyereknek! Szabad és független kultúrát, tudományt és civil szférát!

  • Beküldve: 2018. január 05.

A tudás és a tanulásra való képesség adja a legjobb esélyt a boldogulásra. Az iskola legyen a gyerekeké! A tudomány, a kultúra és a civil szféra pedig legyen független a politikától, mert ez a siker és a gazdag sokszínűség előfeltétele.

‣ A tankötelezettséget kiterjesztjük 18 éves korig, felszámoljuk az iskolai szegregációt és kiemelten figyelünk arra, hogy senkinek ne kelljen otthagynia az iskolát

‣ Gyerekközpontú iskolát teremtünk, csökkentjük az osztálylétszámokat

‣ Minden gyereknek biztosítjuk az érettségi lehetőségét és a valódi idegen nyelvtudást

‣ Ingyenessé tesszük az első diploma megszerzését

‣ Tanszabadságot és tanári szabadévet adunk, csökkentjük az óraszámokat, felülvizsgáljuk a minőségbiztosítási rendszert

‣ Új közmédiát hozunk létre

‣ Visszaadjuk a civilek autonómiáját és politikamentesítjük a forráselosztást

‣ Megszüntetjük az MMA-t és felszámoljuk a Fidesz-klientúrát a kultúrában

‣ Teret nyitunk az egyetemi és akadémiai kutatóintézeteknek és műhelyeknek 

Tudj meg többet a tudástársadalomról!